داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران

محلول و ژل های ضدعفونی کننده دست و سطوح هیدرودرم

  • از بین برنده 9/99% از اجرام میکروبی
  • حاوی ویتامین E و ژل آلوئه ورا
  • موثر در از بین بردن سریع طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، ویروس ها، قارچ ها و عوامل بیماری زا
ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی

با توجه به اینـکه در ایـن طــرح از توانمنـدی های زنان ســرپرست خانوار اســتفاده می شود و جهـت تولیـدات بـیــشـــتر آمـوزش هـای لازم نیـز به ایشـان داده می شــود می تـوان به نقش طرح در توانمندی زنان اشاره کرد.همچنین... .

مسئولیت اجتماعی

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو
هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو

ماسک های آبرسان تخصصی صورت هیدرودرم

آبرسان قوی پوست و مو

هیدرودرم، آبرسان قوی پوست و مو