اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان

  • جلوگیری از ایجاد بوی نا خوشایند بدن
  • جلوگیری از ایجاد لک بر روی لباس
  • جلوگیری از تعریق بیش از اندازه
  • با استفاده از تکنولوژی اسانس کپسوله شده، براساس میزان تحرک و فعالیت، سبب ایجاد حفاظت و طراوت طولانی مدت می گردد.

اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان