اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان

  • جلوگیری از ایجاد لک بر روی لباس
  • جلوگیری از تعریق بیش از اندازه
  • جلوگیری از ایجاد بوی ناخوشایند بدن
  • ترمیم، بازسازی و التیام پوست ناحیه زیر بغل

اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان – مناسب جهت پوست های آسیب دیده