لوسيون بدن هيدرودرم ليدی

  • رطوبت رسانی طولانی مدت به پوست
  • از بین برنده سلولهای شاخی پوست
  • تغذیه پوست و کمک به تجدید ساختار آن
  • فاقد اسانس
  • وزن خالص: ۲۰۰ گرم

لوسيون بدن هيدرودرم ليدی