كرم شقاق سينه هيدرودرم لیدی

  • التیام دهنده و ترمیم کننده شقاق سینه
  • تامین رطوبت مورد نیاز پوست سینه
  • مناسب جهت استفاده در دوران شیردهی
  • بدون نیاز به شستشو
  • وزن خالص : ۳۰ گرم

Nipple Cream