كرم ضد ترك بدن هيدرودرم لیدی

  • جهت جلوگیری از ایجاد ترک خوردگی و کشیدگی
  • پوست ناشی از افزایش وزن طی دوران بارداری
  • و سایر موارد افزایش وزن سریع
  • پیشگیری از افتادگی پوست
  • وزن خالص : ۷۵ گرم

Anti Stech Marks Cream