اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان –روشن کننده

  • جلوگیری از ایجاد بوی نا خوشایند بدن
  • جلوگیری از ایجاد لک بر روی لباس
  • جلوگیری از تعریق بیش از اندازه
  • روشن کننده ناحیه زیر بغل
  • روش مصرف: قبل از مصرف قوطی را بخوبی تکان دهید. قوطی را در فاصله 15 سانتی متری از بدن نگاه داشته و اسپری نمایید.

اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان –روشن کننده
بازگشت