اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان - پوست خشک

  • جلوگیری از ایجاد لک بر روی لباس
  • جلوگیری از تعریق بیشا از اندازه
  • جلوگیری از ایجاد بوی ناخوشایند بدن
  • محافظت در برابر سوزش و خارش زیر بغل

اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان - پوست خشک
بازگشت