اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان – پوست حساس

  • جلوگیری از ایجاد بوی نا خوشایند بدن
  • جلوگیری از ایجاد لک بر روی لباس
  • جلوگیری از تعریق بیش از اندازه
  • کاهش دهنده رشد موهای زائد زیر بغل

اسپری دئودرانت و آنتی پرسپیرانت بانوان – پوست حساس
بازگشت